รายงานการประชุม คณะกรรมการตวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 12/2543

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 12/2543
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 12/2543 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและห้องเชียงแสน โรงแรมเวียงอินทร์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TPFC จัดบุคลากรเข้าปฎิบัติงานโครงการก่อสร้าง มฟล. -- การวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- เรื่องสืบเนื่อง -- สรุปผลการดำเนินการตามาตรการ 6 กันยายน 2543 -- แผนงานก่อสร้างอาคารเร่งรัด S-Curve -- การแก้ไขสัญญาการก่อสร้างของบริษัท ช.การช่างจำกัด มหาชน ครั้งที่ 1 -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- การจัดเตรียมสาธารณูปโภคของอาคารเร่งรัด 8 หลัง สำหรับการเปิดใช้อาคาร เดือนมิถุนายน 2544 -- การแก้ไขเพิ่มเติมระบบ งานไฟฟ้า อาคาร F และอาคาร M -- ขอเปลี่ยนแปลงพันธุ์ไม้พุ่ม - ไม้คลุมดิน จำนวน 4 รายการ -- รายการพืชพรรณที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ -- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร -- ข้อสรุปการใช้วัสดุด้านสถาปัตยกรรมภายในโครงการก่อสร้าง -- การแก้ไข สัญญาเพิ่มลด ครั้งที่ 2 -- การตรวจรับมอบงานการก่อสร้างฯของบมจ.ช การช่าง ครั้งที่ 11 -- ข้อสรุปใช้วัสดุด้านสถาปัตยกรรมภายในโครงการก่อสร้าง

Date

2543-11-17

Type

Text

Format

Application/Pdf. (14 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/8

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University