รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2543

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2543
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 8/2543 วันที่ 28 กรกฎาคม 2543 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร ทบวงมหาวิทยาลัย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องสืบเนื่อง -- การแก้ไขแบบรูปแบบรายการก่อสร้าง -- การพิจารณารายละเอียดการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง ครั้งที่ 7 ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด ( มหาชน) -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- การเตรียมสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเปิดใช้อาคารในเดือนมิถุนายน 2544

Date

2543-07-28

Type

Text

Format

Application/Pdf. (3 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/6

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University