รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2543

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2543
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 7/2543 วันที่ 14-15กรกฎาคม 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องสืบเนื่อง -- การปรับแผนงานก่อสร้าง -- แผนงานก่อสร้างอาคารที่จะก่อสร้างเสร็จในปี 2545-2546 -- ปัญหาเรื่องรูปแบบ -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- การขุดอ่างเก็บน้ำบริเวณที่มีต้นไม้สัก -- รายงานความคืบหน้าและอุปสรรคการก่อสร้าง -- ปัญหาเรื่องรูปแบบ -- การแก้ไขรายละเอียดในเอกสารประกอบสัญญางานระบไฟฟ้าไฟแรงสูง -- ระบบประปาชั่วคราว -- ระบบโทรศัทพ์ -- แบบภูมิสถาปัตย์บริเวณข้างถนน RO -- การตรวจรับงานก่อสร้างของบมจ.ช.การช่าง ครั้งที่ 7 -- เรื่องอื่นๆ -- กระเบื้องมุงหลังคา ลอนเกแลลอนใหญ่ -- อิฐมวลเบา -- รายละเอียดการหักเงินคืนเงินเบิกล่วงหน้า -- การดำเนินการในส่วนงานภูมิสถาปัตยกรรม

Date

2543-07-14

Type

Text

Format

Application/Pdf. (18 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/5

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University