รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2543

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2543
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 6/2543 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคาร สถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องสืบเนื่อง -- รายงานผลการเร่งรัดการก่อสร้าง -- การเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าแรงสูง -- ทางเชื่อมถนน RO -- เรื่องเสนอพิจารณา -- ขออนุญาติย้ายต้นไม้สัก -- ระบบประปาสำหรับอาคารเร่งรัด 8 อาคาร -- การปรับปรุงทางเข้าด้านในมหาวิทยาลัย -- การปักสาพาดไฟฟ้าผ่านถนน RO -- การร้องเรียนเรื่องน้ำท่วมที่นาของราษฎร -- การตรวจรับงานก่อสร้างครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ของ บมจ.ช.การช่าง

Date

2543-06-09

Type

Text

Format

Application/Pdf. (15 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/4

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University