รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2543

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2543
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 5/2543 วันที่ 22 เมษายน 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- การตรวจสอบรายการค่าเตรียมการก่อสร้าง -- เรื่องเสนอพิจารณา -- การตรวจรับงานก่อสร้างครั้งที่ 4 ประจำเดิอนมีนาคม 2543 ของ บจม.ช.การช่าง -- รายงานติดตามการดำเนินการตามสัญญาเกี่ยวกับการจ้างช่วง -- ขออนุมัติแผนปฎิบัติการก่อสร้าง

Date

2543-04-22

Type

Text

Format

Application/Pdf. (7 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/3

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University