รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2543

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 4/2543
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 4/2543 วันที่ 18 มีนาคม 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องสืบเนื่อง -- เร่งรัดการดำเนินกาตามแผนการก่อสร้าง -- แบบการเชื่อมต่อต่อถนน RO กับทางสาธารณะ -- แบบถนน RO ช่วงมีการล้ำที่ของชาวบ้าน --เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- การปรับปรุงแบบย้ายแนวก่อสร้าง ถนน R3 (STA 550-966) -- ตรวจรับงานก่อสร้าง ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2543 อง บจม.ช.การช่าง

Date

2543-03-18

Type

Text

Format

Application/Pdf. (8 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/2

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University