รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2543

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3/2543
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 3/2543 วันที่ 3 มีนาคม 2543 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทบวงมหาวิทยาลัย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องสืบเนื่อง -- เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้าง -- ปรับแผนการก่อสร้างตามผู้รับเหมาเสนอ -- ตรวจสอบรายละเอียดด้านบุคลากร -- การปรับแผนการก่อสร้าง

Date

2543-03-03

Type

Text

Format

Application/Pdf. (5 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/1

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University