สารสนเทศ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ -- ตรามหาวิทยาลัย สีและดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย --ลายตุงประดับบนครุยบัณฑิต --โครงสร้างองค์กร -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- หลักสูตรและสาขาวิชา --นักศึกษา -- ผู้สำเร็จการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ

Date

2562

Type

Text

Format

60 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/14

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha