คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ฝ่ายอำนวยการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 -- งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2561 -- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 -- รายนามผู้ถวายพวงมาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -- รายนามผู้ทำหน้าที่ถวายงานไขประตู -- รายนามผู้บริหารที่อำนวยการในแต่ละสถานที่/พื้นที่ในงานเลี้ยงรับรอง และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 -- ผังสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรอง --รูปแบบบัตรและผู้ปฎิบัติหน้าที่

Date

2563-02-26

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.19/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University