งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2561

Dublin Core

Title

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2561
25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วนาสรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Contributor

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือฯ

Date

2563-02-25

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.19/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Rights

Mae Fah Luang University