ถุงผ้า การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

Dublin Core

Title

ถุงผ้า การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

กิจกรรม -- การบริการวิชาการ

Description

ถุงผ้าใส่เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 วันที่ 24-26 ตุลาคม 2548 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2548

Type

Physical Object ขนาด 16 X 18 ( จำนวน 1 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล.007.2548

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University