ชุดปากกาและเครื่องคิดเลขที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 8 ปี

Dublin Core

Title

ชุดปากกาและเครื่องคิดเลขที่ระลึก เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 8 ปี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- ของที่ระลึก

Description

ชุดของระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 8 ปี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549

Date

2549

Type

Physical Object ขนาด 4.5 X 2 นิ้ว (1 ชิ้น)

Call Number

ข มฟล.001.2549

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University