กระเป๋าเอกสาร การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548

Dublin Core

Title

กระเป๋าเอกสาร การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

กิจกรรม -- การบริการวิชาการ

Description

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ไขปัญหาความยากจน วันที่ 24 กันยายน 2548 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2548

Format

Physical Object ขนาด 11 X 15 นิ้ว ( จำนวน 1 ใบ )

Call Number

ข มฟล.006.2548

Location

ของที่ระลึก มฟล. กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University