การประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ หัวข้อ "ศิลปาชีพทรงคิดค้น ช่วยปวงชนอยู่ดีกินดี"

Dublin Core

Title

การประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ หัวข้อ "ศิลปาชีพทรงคิดค้น ช่วยปวงชนอยู่ดีกินดี"

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

กิจกรรมนักศึกษา

Description

การประกวดสุนทรพจน์นานาชาติ (รอบเตรียมตัว) หัวข้อ "ศิลปาชีพทรงคิดค้น ช่วยปวงชนอยู่ดีกินดี" Ms.Yunhee Choi นักศึกษาสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแข่งขันสุนทรพจน์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Date

2556-03-13

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0232

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha