ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2548

Dublin Core

Title

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2548
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2548 ณ พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

พิธี -- กิจกรรม

Description

กำหนดการ -- การบริจาค

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Date

2548-10-30

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.6/15

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2555 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University