มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดสัมมนา เรื่อง สวยดูดี มีสมรรถภาพ

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดสัมมนา เรื่อง สวยดูดี มีสมรรถภาพ
ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเครื่องสำอาง

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Description

วิทยากร -- หัวข้อ -- กำหนดการ

Date

2548-11-18

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.6/14

Location

โปสเตอร์ ใบปลิวแผ่นเล็กประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ. 2545-2555 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University