พิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2550

Dublin Core

Title

พิธีถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2550
ทอดถวาย ณ วัดศรีทรายมูล อ.เมือง จ.เชียงราย วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- พนักงาน

Description

ประวัติวัด -- รายนามคณะกรรมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2550 -- อานิสงส์กฐิน -- กำหนดการถวายผ้ากฐินพระราชทาน

Date

2550-11-16

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/35

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University