นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

Dublin Core

Title

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
วันที่ 16 - 25 พฤศจิกายน 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

นิทรรศการเคลื่อนที่ -- การบริการวิชาการ

Description

วัตถุประสงค์ -- เนื้อหา -- รูปแบบ -- สถานที่ -- กำหนดเวลาจัดแสดง

Date

2550-11-16

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/34

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University