เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องโครงการการเสริมสร้างทักษะงานด้านสารบรรณ

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่องโครงการการเสริมสร้างทักษะงานด้านสารบรรณ
วันพุธที่ 19 กันยายน 2549 ณ ห้อง 306 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

การอบรม -- บุคลากร -- การบริการวิชาการ

Date

2549-09-19

Format

118 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/30

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University