เอกสารประกอบการสัมมนา โอกาสทางการค้าการลงทุน ไทย - จีน ระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการสัมมนา โอกาสทางการค้าการลงทุน ไทย - จีน ระเบียบกฎเกณฑ์ทางพาณิชย์ ระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางเลือก
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

การสัมมนา -- การบริการวิชาการ

Date

2549-04-07

Format

68 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/31

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University