เอกสารประกอบการอบรม เรื่องยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการอบรม เรื่องยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2547 โรงแรมลิตเติ้ลดั้ก อ.เมือง จ.เชียงราย จัดโดยสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การอบรม -- การบริการวิชาการ

Description

โครงการ -- กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- คำกล่าวเปิด -- ประเทศไทยในบริบทใหม่ในการแข่งขันเวทีโลก -- มนุษยสัมพันธ์ -- ข้าราชการไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง -- เทคนิคการแก้ไขปัญหาในที่ทำงาน -- การเตรียมความพร้อมในยุคการปฎิรูปข้าราชการ

Contributor

สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

Date

2547-12-25

Format

69 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/25

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University