เอกสารประกอบการฝึกอบรม เสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการฝึกอบรม เสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550 ณ เทศบาลตำบลแม่สาย โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Subject

การอบรม -- การบริการวิชาการ

Description

ตารางการฝึกอบรม -- รายการอาหารแปรรูป -- วัสดุอุปกรณ์ -- รายนามผู้เข้าร่วมอบรม

Date

2550-01-30

Format

15 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/17

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University