แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2545-2549

Dublin Core

Title

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2545-2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- แผนพัฒนา

Description

กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายละเอียดโครงการ -- ภาคผนวก

Format

106 หน้า:ตาราง

Call Number

อ มฟล.4.1/2

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 4 แผนปฎิบัติการ แผนพัฒนา

Coverage

2545 - 2549

Rights

Mae Fah Luang University