บันทึกข้อความ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0008/6229 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2541

Creator

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Subject

พระราชบัญญัติ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Description

เอกสารบันทึกข้อความและสำเนา จำนวน 22 แผ่น ประกอบด้วยบันทึกข้อความถึง รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย, บันทึกข้อความถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Contributor

ทบวงมหาวิทยาลัย

Date

2541

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

อ ชร.1.5/16

Location

เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ 2539 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Coverage

Mae Fah Luang University