การประชุมคณะกรรมการประสานงานการใช้ที่ดินและพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการใช้ที่ดินและพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

การประชุม -- โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสารสำเนาจำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย บันทึกข้อความ,บันทึกรายงานการประชุม

Date

2544

Call Number

อ ชร.1.3/40

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการต่างๆ พ.ศ.2541 - 2544 กล่อง 2

Rights

Mae Fah Luang University