รพี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รพี สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
"My Life is service ชีวิตของข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อรับใช้ชาติ"

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานิติศาสตร์

Subject

บทความ -- กฎหมาย

Description

เนื่องในวันรพี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการด้านกฎหมายออกสู่สังคม

Date

2559

Type

Text

Format

175 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.2.5/13

Location

ชั้นหนังสือ 3.2.5 วารสารรพี

Language

eng;tha

Rights

Mae Fah Luang University