สารสนเทศ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ -- ยุทธศาสตร์การพัฒนา -- ตราสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย -- ดอกไม้และลายตุงประดับบนครุยของบัณฑิต -- โครงสร้างการบริหาร -- คณะผู้บริหาร งบประมาณ -- บุคลากร -- อาคารสถานที่ -- หลักสูตรและสาขาวิชา -- นักศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ

Date

2558

Type

Text

Format

56 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/10

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha