สารสนเทศ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ -- ยุทธศาสตร์การพัฒนา -- ตราสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย -- ดอกไม้และลายตุงประดับบนครุยของบัณฑิต --โครงสร้างการบริหาร -- คณะผู้บริหาร งบประมาณ -- บุคลากร -- อาคารสถานที่ -- หลักสูตรและสาขาวิชา -- นักศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ

Date

2555

Type

Text

Format

51 หน้า:ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/9

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha