สารสนเทศ ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหาร -- ตราสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย -- ดอกไม้และลายตุงประดับบนครุยของบัณฑิต --โครงสร้างการบริหาร -- งบประมาณ -- บุคลากร -- อาคารสถานที่ -- หลักสูตรและสาขาวิชา -- นักศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ

Date

2554

Type

Text

Format

55 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล 1.4/8

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha