สารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 Facts and Figures Academic Year 2010

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2553 Facts and Figures Academic Year 2010

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติ -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ -- การบริหารงาน -- แนวทางการดำเนินงาน -- งบประมาณ -- บุคลากร -- อาคารสถานที่ -- สำนักและหลักสูตร -- นักศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ

Date

2553

Type

Text

Format

56 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/7

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University