สารสนเทศ ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

คำนำ -- ประวัติมหาวิทยาลัย -- การบริหารงาน -- งบประมาณ -- บุคลากร -- อาคารสถานที่ -- สำนักและหลักสูตร -- นักศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ -- สารสนเทศ

Date

2552

Type

Text

Format

40 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/6

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha