สารสนเทศ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

คำนำ -- ประวัติมหาวิทยาลัย -- การบริหารงาน -- สำนักและหลักสูตร -- นักศึกษา -- การบริการวิชาการ -- บุคลากร -- งบประมาณ -- การวิจัย -- สารสนเทศ

Date

2551

Type

Text

Format

32 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/5

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University