สารสนเทศ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- ตราสัญลักษณ์ -- วิสัยทัศน์ -- สีและดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย -- ลายตุง -- โครงสร้างการบริหาร -- ผู้บริหาร -- หลักสูตร -- นักศึกษา -- ผู้สำเร็จการศึกษา -- บุคลากร --การบริการวิชาการแก่สังคม -- การวิจัย -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่

Date

2550

Type

Text

Format

32 หน้า: ภาพประกอบ , แผนภูมิ , ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/4

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University