สารสนเทศ ปีการศึกษา 2549 Facts and Figures Academic Year 2006

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2549 Facts and Figures Academic Year 2006

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- ตราสัญลักษณ์ -- สีและดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย -- ประวัติมหาวิทยาลัย -- โครงสร้างการบริหาร -- ผู้บริหาร -- หลักสูตร -- นักศึกษา -- บัณฑิต -- บุคลากร -- การบริการวิชาการแก่สังคม -- การวิจัย -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่

Date

2549

Type

Text

Format

32 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล.1.4/3

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University