สารสนเทศ ปีการศึกษา 2547 Facts and Figures Academic Year 2004

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2547 Facts and Figures Academic Year 2004

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ปณิธาน -- วิสัยทัศน์ -- ตราสัญลักษณ์ -- สีและดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย -- โครงสร้างการบริหาร -- ผู้บริหาร -- การแบ่งส่วนงาน -- หลักสูตร -- นักศึกษา -- บุคลากร -- การบริการวิชาการแก่สังคม -- การวิจัย -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Date

2547

Type

Text

Format

34 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล.1.4/2

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University