สารสนเทศ ปีการศึกษา 2546 Fact Book Academic Year 2003

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2546 Fact Book Academic Year 2003

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ปณิธาน -- ตราสัญลักษณ์ -- วิสัยทัศน์ -- สีและดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย -- การแบ่งส่วนงาน -- หลักสูตร -- นักศึกษา -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคาร

Date

2546

Type

Text

Format

12 หน้า: ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ

Full Text

ISBN:974-13-2628-9

Call Number

สพ มฟล.1.4/1

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University