จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2552

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

เกี่ยวกับ มฟล.-- ศูนย์บริการวิชาการ -- International Connexions -- Liverpool John Moor University 3 มี.ค. 52 German Academic 19-24 มี.ค. 52 -- มฟล.จัดค่ายทุนสิรินธรสร้างประสบการณ์-ต่อยอดการศึกษา โดยส่วนพัฒนานักศึกษา 15-21 มี.ค. 52 -- 22 มี.ค. 52 สำนักวิชาการจัดการเปิดตัวหลักสูตรมหาบัณฑิต ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์เชียงราย -- รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี นำคณะนักศึกษาและบุคลากร ร่วมพลังแสดงเรียกร้องหยุดทำร้ายประเทศไทย -- รศ.นอ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 6 พ.ค. 52 -- วงดุริยางค์ออเคสตราเยาวชนไท จัดคอนเสิร์ต วันที่ 2 พ.ค. 52 ณ หอประชุมสมเด็จย่า -- มฟล.ปลูกต้นกล้ามีชีวิตร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 11 พ.ค. 52 ณ อาคารกิจกรรม D1 -- ชมรมดนตรีไทย-พื้นเมือง เปิดการแสดงพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริง สมัชชาอาเซียน ณ โรงแรมเมอริเดียน รีสอร์ท เชียงราย วันที่ 11 พ.ค. 52 -- มฟล.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 28 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา วันที่ 29 เม.ย.-9 พ.ค. 52 -- วันที่ 16 พ.ค. 52 อ.ชาคริต ศรีเศวตกุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมการแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพ ณ อาคารกิจกรรม D1 -- วิถีพื้นเมืองเครื่องสักการะชาวล้านนา ศรัทธาไม่เคยเปลี่ยนแปลง โดย นายพนมกร นันติ ส่วนอาคารสถานที่ -- บทความพิเศษ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ชงวาระแห่งชาติแก้ปัญหาเด็กเก่งหาย -- รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ แนะเชียงราย รับมืออิทธิพลการค้าจีน -- สำนักวิชาการจัดการ เปิดงานแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2552 ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ จ. เชียงราย วันที่ 22 มี.ค. 52 -- กิจกรรม How to live and learn ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. 52-4 มิ.ย. 52 -- บทความพิเศษ รุ่นพี่ มฟล.รอต้อนรับน้องใหม่ -- ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ วันที่ 29 พ.ค. 52 -- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลักดัน มฟล.ให้เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ -- บุคลากร มฟล.ได้รับเลือกบุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน นายพนมกร นันติ หัวหน้าฝ่ายสำนักงานบริหารส่วนอาคารสถานที่ -- รายการเพื่อนเกษตร ออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 7 เวลา 06.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย มฟล. -- สาขาวิชากายภาพของ มฟล. ผ่านการรับรองเรียนจบสอบโรคศิลปะได้ -- โรงพยาบาล มแม่ฟ้าหลวง เปิดบริการวันที่ 15 มิ.ย. 52 -- ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ วันที่ 19 มิ.ย. 52 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย -- มฟล.ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย จัดค่ายอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยานและการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ วันที่ 13-14 มิ.ย. 52 -- วันที่ 26 พ.ค. 52 รศ.นอ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี ประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง -- เชิญร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ชาเชียงราย โดยโครงการจัดตั้งสถาบันชา ม.แม่ฟ้าหลวง -- ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 52 -- ศูนย์หนังสือจัดกิจกรรม พบนักเขียน ระหว่างวันที่ 6-12 มิ.ย. 52 -- มาเยี่ยมมาเยือน 6 พ.ค. 52 ภาควิชาคณิตศาสตร์ ม.นเรศวร -- วันที่ 12 พ.ค. 52 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทรบุรี -- วันที่ 27 พ.ค. 52 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น -- วันที่ 28 พ.ค. 52 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎราชนคริทร์ -- วันที่ 29 พ.ค. 52 แผนกอาคารสถานที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ -- คุยเฟื่องเรื่องดอกไม้การถนอมดอกไม้ -- นอกรั้วแดง-ทอง วันที่ 4 พ.ค. 52 คณะกรรมการบริหารสมาคม -- วิถีสุขภาพ โรคชิคุนกุนยา

Date

2552

Type

Text

Format

Application/Pdf. (24 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/67

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2552 กล่อง 5

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University