สารสนเทศ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สารสนเทศ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

สารสนเทศ -- ข้อมูล -- สถิติ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ -- ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ตราสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย -- ดอกไม้และลายตุงประดับบนครุยบัณฑิต -- โครงสร้างองค์กร -- บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- หลักสูตรและสาขาวิชา -- นักศึกษา -- ผู้สำเร็จการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ

Date

2559

Type

Text

Format

56 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.4/11

Location

ชั้นหนังสือ 1.4 สารสนเทศ

Language

tha