งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ศิลป์ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ศิลป์ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 13-15 มกราคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

การแสดง -- ศิลปวัฒนธรรม

Date

2549-01-13

Type

Text

Format

ขนาด 25.8X42 ซม.

Call Number

ป มฟล.49/004

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Rights

Mae Fah Luang University