โครงการอบรมไวโอลินเชิงปฎิบัติการ โดย VADIM TCHIJIK (วาดิม ทิจิค)

Dublin Core

Title

โครงการอบรมไวโอลินเชิงปฎิบัติการ โดย VADIM TCHIJIK (วาดิม ทิจิค)
การแสดงไวโอลิน ฟรีคอนเสริ์ต วันที่ 22 เมษายน 2549 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

Subject

การแสดง -- ดนตรี -- ศิลปวัฒนธรรม

Date

2549-04-22

Type

Text

Format

ขนาด 39.6X57.5 ซม.

Call Number

ป มฟล.49/003

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

eng

Rights

Mae Fah Luang University