การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทฤษฎีและหลักการสอนภาษาจีน"

Dublin Core

Title

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทฤษฎีและหลักการสอนภาษาจีน"
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันขงจื่อ

Subject

การบริการวิชาการ -- การบรรยาย

Date

2556-08-17

Type

Text

Format

ขนาด 29.8X42 ซม.

Call Number

ป มฟล.56/008

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

chi;tha

Rights

Mae Fah Luang University