งานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจีน "เสน่ห์ของภาคใต้ฝูเจี้ยน"

Dublin Core

Title

งานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจีน "เสน่ห์ของภาคใต้ฝูเจี้ยน"
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

Subject

การแสดง -- ศิลปวัฒนธรรม

Contributor

สถาบันขงจื่อ

Date

2556-08-21

Type

Text

Format

ขนาด 29.7X42 ซม.

Call Number

ป มฟล.56/007

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

chi;tha

Rights

Mae Fah Luang Uinversity