รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณภาพของน้ำสับปะรดปรุงรสเข้มข้นแช่แข็ง

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คุณภาพของน้ำสับปะรดปรุงรสเข้มข้นแช่แข็ง
Quality of Frozen Concentrated Pineapple Juice

Creator

ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

Subject

น้ำผลไม้ -- การผลิต
สับปะรด

Contributor

นิรมล สันติภาพวิวัฒนา
ยูถิกา สร้อยระย้า

Date

2547

Type

Text

Format

48 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University