รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Lentinus ในประเทศไทย

Dublin Core

Title

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวงศ์วานวิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวโมเลกุลของราในสกุล Lentinus ในประเทศไทย
Taxonomy, phylogeny and cultivation of Lentinus species in northern Thailand

Creator

Kevin David Hyde

Subject

เชื้อรา -- วิจัย
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ -- วิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- วิจัย

Contributor

Ekachai Chukeatirote

Date

2011

Type

Text

Format

50 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

eng

Relation

Rights

Mae Fah Luang University