รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่1-2

Dublin Core

Title

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่1-2
Enhancing Capacity Building of Local Authorities in Management of small and Medium Community Based Tourism Enterprises at Nang Lae Municipality, Muang District, Chiang Rai Province Phase I-II

Creator

บุษบา สิทธิการ

Subject

การท่องเที่ยวโดยชุมชน -- ไทย
วิสาหกิจชุมชน -- ไทย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน -- การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย

Contributor

ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์

Date

2552-2553

Type

Text

Format

127 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

Language

tha

Relation

Rights

Mae Fah Luang University