การจัดประชุมระดมความคิด เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาชาเชียงราย

Dublin Core

Title

การจัดประชุมระดมความคิด เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาชาเชียงราย
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การประชุม -- การบริการวิชาการ

Date

2553-08-06

Type

Text

Format

ขนาด 42.2X60 ซม.

Call Number

ป มฟล.53/003

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University