ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6 JOB FAIR

Dublin Core

Title

ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6 JOB FAIR
วันพุธที่ 2 กันยายน 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

Subject

แรงงาน -- นิทรรศการ

Date

2552-09-02

Type

Text

Format

ขนาด 37.2X52 ซม.

Call Number

ป มฟล. 52/008

Location

ตู้โปสเตอร์ ชั้นที่ 4

Rights

Mae Fah Luang University