โครงการกองทุนการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

โครงการกองทุนการศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

ทุนการศึกษา -- กองทุน

Description

หลักการกองทุนการศึกษา -- วัตถุประสงค์ของกองทุน -- การบริหารกองทุน -- ที่มาของรายได้ประเภทต่างๆ -- การบริจาค

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/16

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University