การสัมมนาโครงการตลาดวิชา เรื่อง "ผู้คน แผ่นดินและผืนน้ำ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"

Dublin Core

Title

การสัมมนาโครงการตลาดวิชา เรื่อง "ผู้คน แผ่นดินและผืนน้ำ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง"
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2548 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

กิจกรรม -- การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Description

ความเป็นมา -- ผู้รับผิดชอบโครงการ -- ระยะเวลาการสัมมา --จำนวน -- สถานที่ -- กลุ่มเป้าหมาย -- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -- กำหนดการ

Date

2548-01-28

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/15

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University