คู่มือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการและลำดับกิจกรรม -- กำหนดการ พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น และปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 -- งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2559 -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 -- รายนามผู้ถวายพวงมาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 -- รายนามผู้ทำหน้าที่ถวายงานไขประตู -- รายนามผู้บริหารที่อำนวยการในแต่ละสถานที่/พื้นที่ในงานเลี้ยงรับรอง และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 -- ผังสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรอง

Contributor

ฝ่ายอำนวยการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

Date

2561-02-12

Type

Text

Format

14 หน้า: ตาราง, แผนผัง

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.17/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University